Marsh Srbija

Marsh je globalni lider u poslovima posredovanja u osiguranju i upravljanja rizicima. Mi doprinosimo uspehu svojih klijenata tako što defnišemo, dizajniramo i primenjujemo specifična rešenja koja pomažu da se efikasno upravlja rizikom. Više od 30.000 zaposlenih zajedno rade na servisiranju klijenata u preko 130 zemalja. Marsh je u potpunosti u vlasništvu Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), globalna profesionalna konsultantska firma koja svojim klijentima pruža savetodavne usluge i nudi odgovarajuća rešenja iz oblasti rizika, strategije i ljudskog kapitala. Sa više od 60.000 zaposlenih širom sveta i oko 13 milijardi USD godišnjeg prihoda Marsh & McLennan Companies je takodje matična kompanija i Guy Carpenter, globalnom lideru iz oblasti rizika i posredovanja u reosiguranju; Mercer, globalnom lideru u konsultantskim uslugama vezanim za upravljanje ljudskim kapitalom; i Oliver Wyman, globalnom lideru u konsultantskim uslugama vezanim za strateško upravljanje.

Marsh Srbija osnovan je 2003. godine i danas predstavlja najuticajnijeg i najprepoznatljivijeg brokera osiguranja na tržištu Srbije. Marsh Srbija obavlja svoju delatnost u skladu sa pravilima i propisima domaćeg nadzorno – regulatornog organa – Narodne banke Srbije.

Marsh Srbija trenutno ima 10 (deset) zaposlenih, od kojih svi zaposleni koji saradjuju sa klijentima poseduju dozvolu za obavljanje poslova posrednika u osiguranju na teritoriji Republike Srbije. Trenutno naša kompanija uspešno plasira oko 5 mil USD premije osiguranja.


Centrala Beograd

Marsh d.o.o.
Omladinskih brigada 88b
11070 Beograd, Srbija
+381 11 313 0409
marsh.serbia@marsh.com

Informacija za Klijente

 Informacije za Ugovarača osiguranja