MOLIMO VAS PROČITAJTE OVE ODREDBE I USLOVE PRE KORIŠĆENJA OVOG VEBSAJTA

Odredbe i uslovi korišćenja vebsajta

Ovaj vebsajt priređuje kompanija Marsh Limited ("Marsh"), koja je ovlašćena od strane i čije poslovanje reguliše Agencija za finansijske usluge. Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće odredbe i uslove ("Odredbe"). Pristupanjem na ovaj vebsajt, obavezujete se da poštujete te odredbe, kao i politiku zaštite privatnosti kompanije Marsh. Ukoliko niste saglasni da se obavežete ovim odredbama, ne bi trebalo da pristupate ili pregledate ovaj vebsajt.

Uslovi korišćenja

1. Iako je Marsh uložio sav mogući trud da na ovom vebsajtu obezbedi informacije koje su u trenutku njihovog unosa tačne, treba da budete svesni da Marsh ne prihvata odgovornost ukoliko su te informacije nepotpune, neprecizne ili zastarele.

2. Osim za sadržaj koji je jasno naveden na ovom vebsajtu, Marsh nije odgovoran za sadržaj ili korišćenje drugih sadržaja na internetu kao ni za poruke koje šaljete ili primate.

3. Sva sadašnja i buduća autorska prava, trgovačke marke i druga prava na intelektualnu svojinu koja se odnose na ovaj vebsajt pripadaju Marshu i njegovim nosiocima licence. Na ovom vebsajtu ne stičete nikakva prava osim ograničenih prava korišćenja ovog vebsajta u skladu sa ovim uslovima. Obavezujete se da štitite prava vlasništva Marsha i njegovih nosilaca licence i saglasni ste da bez odlaganja pismeno obavestite Marsh (kontakt podaci dati su dole) čim saznate za bilo kakvo neovlašćeno pristupanje ili korišćenje ovog vebsajta koje krši prava vlasništva.

4. Dozvoljeno Vam je da štampate ili skidate informacije i sadržaj sa ovog vebsajta samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu ili za nekomercijalnu upotrebu Vaše organizacije. Ne smete nuditi na prodaju ili prodavati ili distribuirati preko posrednika bilo koji deo ovog vebsajta ili njegovog sadržaja. Nijedan deo ovog vebsajta ne smete učiniti dostupnim kao deo drugog vebsajta, bilo putem hajperlinka na Internetu ili na neki drugi način osim ako niste prismeno ovlašćeni od strane Marsha da to učinite. Da biste se prijavili za ovlašćenje, morate poslati ili e-mail ili dopis Marshu (kontakt podaci dati su dole) sa sledećim podacima: (a) Vaše ime ili ime kontakt-osobe odgovorne za link(ove); (b) naziv Vaše kompanije; (c) e-mail adresu i Vaš ili telefonski broj kontakt-osobe odgovorne za link(ove); i (d) vebsajt adresu(e) na kojoj (kojima) će se pojaviti link(ovi) prema početnoj strani. Ne smete koristiti ime Marsh ili zloupotrebiti brend Marsh na bilo koji način, a upotrebu odnosno zlopupotrebu odrediće Marsh isključivo prema sopstvenom nahođenju.

5. Ne smete koristiti ovaj vebsajt za bilo kakve nelegalne svrhe a naročito se obavezujete da nećete slati, koristiti, kopirati, objavljivati ili dozvoliti objavljivanje sadržaja koji su pogrdni, bestidni, uvredljivi, nepristojni ili ugrožavaju bilo čiju privatnost. Obavezujete se da nećete slati neželjeni promotivni ili reklamni meterijal, mejlove ili slično kao ni preobimne poruke koje mogu da ometaju rad ovog vebsajta ili korišćenje istog od strane drugih posetilaca.

6. Marsh zadržava pravo da u svakom trenutku i bez najave poveća, modifikuje, izmeni, suspenduje ili trajno ukloni ceo ili delove ovoj vebsajta i da ograniči ili onemogući pristup istom.

7. Podaci do kojih dođemo biće tretirani kao poverljivi i neće biti otkrivani, osim u skladu sa Politikom o zaštiti privatnosti ili Vašim instrukcijama.

Prilikom uobičajenog pružanja usluga našim klijentima, može doći do prenošenja podataka u okviru grupe Marsh & McLennan Companies ("MMC") i one se mogu koristiti kako u svrhu istraživanja i statistike, tako i za prevenciju kriminala. Mogu se preneti u bilo koju zemlju, uključujući zemlje van Evropskog ekonomskog područja, u bilo koju od navedenih svrha kao i u svrhu administracije sistema. Takođe se mogu koristiti za informisanje naših klijenata o proizvodima i uslugama za koje verujemo da im mogu biti od interesa.

Kada od klijenata dobijemo informacije koje sadrže lične podatke (imena, adrese ili neke druge podatke vezane za fizička lica), takve podatke ćemo čuvati i koristiti za vršenje delatnosti opšteg osiguranja kao i drugih usluga prema tim klijentima uz pretpostavku da su lica na koja se ti podaci odnose obaveštena o razlozima za prikupljanje tih podataka i o činjenici da se isti mogu otkriti trećim stranama kao što je MMC grupa.

8. Ovim se obavezujete da ćete obeštetiti Marsh za bilo koje troškove, potraživanja, gubitke ili učinjenu štetu (uključujuči sudske takse) izazvane od strane ili isplaćene na račun Marsha, a koji su posledica Vašeg pogrešnog korišćenja ovog vebsajta ili Vašeg kršenja ovih uslova.

9. Iako ovaj vebsajt može da ima linkove prema drugim vebsajtovima, Marsh nema kontrolu nad tim sajtovima. Marsh ne može da prihvati bilo kakvu odgovornost za tačnost ili sadržaj bilo koje vrste, kao ni za sigurnost bilo koje aktivnosti koja se sprovodi na nekom od tih sajtova. Vaše korišćenje takvih sajtova je isključivo na Vaš rizik.

10. Ukoliko prekršite ove odredbe, Marsh može prema svom nahođenju da suspenduje Vaš pristup ovom vebsajtu i da odbije da Vam omogući budući pristup istom.

11. Ovaj vebsajt Vam se stavlja na raspolaganje besplatno bez ikakvih ovlašćenja i garancija osim ako to nije naročito navedeno i Marsh ne prihvata nikakvu odgovornost prema Vama (osim u slučaju lične povrede ili smrti izazvane nepažnjom ili obmanom) bilo sporazumnu, kao posledicu krivice (uključujući nepažnju) ili onu koja na neki drugi način nastaje u vezi sa ovim vebsajtom. Jedini pravni lek koji Vam je na raspolaganju je prestanak korišćenja ovog vebsajta. Odgovornost Marsha neće biti ograničena u slučaju smrti ili lične povrede direktno izazvane nepažnjom Marsha.

12. Ove odrebe mogu se periodično menjati od strane Marsha. Vaše korišćenje ovog vebsajta nakon takvih izmena predstavlja Vaše prihvatanje tih izmena.

13. Za ove odredbe i uslove, kao i za sadržaj ovog vebsajta važi engleski zakon čiji će sudovi imati isključivu nadležnost.

14. Sva pitanja i zahtevi koje imate u vezi sa ovim vebsajtom ili u vezi sa Marshom treba uputiti preko ovog obrasca, ili nam možete pisati na:

Registrovani naziv: Marsh Ltd.
Registarski broj: 1507274
Registrovano u Engleskoj
Registrovano sedište: 1 Tower Place West, Tower Place, London EC3R 5BU